Het EUROCC treffen in Amposta (Spanje) van 2020 werd door corona geannuleerd en door de onzekerheid hoe het met het virus zou evolueren werd er door het hoofdbestuur van de FICM besloten om in 2021 geen EUROCC te organiseren.


Een dergelijke organisatie is een evenement dat lange tijd op voorhand een grote planning vraagt. Vooreerst contacten leggen met steden/gemeenten waar een heel groot terrein moet ter beschikking zijn, terrein voor de stalling van +/- 450 motorhomes. Dan de organisatie van bezoeken, uitstappen, een plaats voor een galadiner voor zo'n 800 personen. Dus een grootse organisatie.

 

Nu is er wel al een akkoord dat in 2022 een EUROCC zal doorgaan in België, de plaats van samenkomst en waar alle officiële activiteiten zullen doorgaan is in Saive nabij Luik.

 

Voor de verlengingen zijn de onderhandelingen volop lopende en er zullen normaal 3 verlengingen komen waarvan er 1 in Vlaanderen zal zijn en die wij van LNMC in handen nemen, en dan zullen er 2 in Wallonnië zijn. De plaatsen en de routes zijn nog niet exact gekend maar ook daar wordt nu al volop gewerkt.

 

Eens alles rond is en de officiële contacten gelegd zijn, zullen we uiteraard alles hier verder toelichten.

 

De organisatie voor het officiële deel in Saive is in handen van onze Waalse vrienden van ABUM.

 

P.S. de data zijn wel al gekend nl. de EUROCC is van 2 tot 6 juni 2022 en de verlengingen van 7 tot 12 juni.