We lieten intussen enkele gadgets maken als geschenk voor onze deelnemers op het ledenfeest en andere gewoon als reclame voor de club.

De overige bieden we hier aan voor de liefhebbers.

Betalen van het verschuldigde bedrag kan op rek. BE66 7350 5230 7943