De M L, Unie van Motorhome Liefhebbers, wil een contactvereniging zijn tussen alle gebruikers van een motorhome.

 

We zijn geen "echte kampeerders" zoals bvb toeristen met een caravan of tent, maar eerder een soort moderne zwervers die overwegend gebruik maken van officiële parkings, plaatsen bij wijn- champagne- of andere boeren, maar ook aan restaurants, kortom op alle plaatsen waar we welkom zijn en we zijn verder niet gebonden aan tijd. Dus blijven we meesteal niet langer dan 1 à 2 nachten op dezelfde plaats staan om dan verder te trekken. Vanaf onze stek bezoeken we dan de stad/gemeente, maken gebruik van de plaatselijke horeca en genieten verder van alle moois dat onze gastplaats te bieden heeft. We helpen hiermee uiteraard dus ook de plaatselijke economie.

 

Met het hoogste aantal motorhomes per inwoner in Europa kan Vlaanderen moeilijk achterblijven, wat het tot nu toe spijtig genoeg wel doet, en daarom moet er iets gebeuren om de groei van het aantal motorhomes op te vangen. Dat kan enkel door het creëren van nieuwe parkings waar we welkom zijn, en dat tegen een betaalbare prijs volgens de aangeboden service. Zo alleen kan Vlaanderen ook deze tak van toerisme en de economische activiteit die ze meebrengt tegemoet komen.

 

Campinguitbaters zouden moeten inzien dat een motorhomegebruiker niet de noden heeft die een kampeerder met caravan of tent heeft. Motorhometoeristen zijn overwegend mensen die rondtrekken en niet direct de luxe van een camping opzoeken. Caravan- en tentkampeerders blijven veelal 1, 2 of meer weken ter plaatse op dezelfde camping om van daaruit in de (wijde) omgeving de streek te verkennen met de personenwagen. Een motorhome is niet echt geschikt om steeds weer de camping op en af te rijden voor bezoeken en is ook niet direct geschikt om in kleine stadjes of dorpen rond te rijden, daarom zijn parkings aan de rand ideaal.

 

Verder willen we ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn in Vlaanderen om initiatieven zoals in het buitenland bestaan bvb bij wijn- of andere boeren, aan horecazaken en, waarom niet op de parking voor een camping, plaatsen te voorzien.

We kijken dan bvb naar Frankrijk waar France Passion door het enorme succes steeds meer uitbreiding neemt. In Italië is er dan weer Fattore Amico die deze manier van verblijven heeft overgenomen en in Duitsland is er de Winzeratlas bij wijnboeren en Landvergnügen die hierop hebben ingespeeld. Deze manier van reizen en verblijven is dan voor die vele land- en wijnbouwers, maar ook voor de horeca, een extra inkomen na een slecht oogstjaar of een daling in de economie.

 

We zijn op onze beurt ook aangesloten bij de Vlaamse LNMC, Liga van de Nederlandstalige Motorhome Clubs. Zo hebben we ook contact met Waalse clubs die aangesloten zijn bij de LFBCM, de Waalse overkoepelende organisatie.

 

Het LNMC is binnen de Europese koepelorganisatie FICM de spreekbuis voor Vlaanderen en zo worden er dan ook op regelmatige basis gedachten uitgewisseld zodat we ook op de hoogte blijven van wat er zich binnen Europa op vlak van de wetgeving dienaangaande afspeelt.

 

Onze lidkaart geeft je al op vele plaatsen in Europa een korting op aankopen, op verblijf en op service.

Kijk eens op de website van FICM en klik dan op "Partenaires" daar vind je een lijst van diegenen die je ditvoordeel reeds bieden en die lijst wordt alsmaar langer, mede door de inspanningen van afdelingen zoals UML en LNMC.

 

Is hier uw interesse gewekt en wens je deel uit te maken van deze nieuwe dynamische unie dan volstaat een jaarbedrag van 20 euro per gezin, een overschrijvingsformulier kan je hier downloaden.

Het prachtige magazine "Kampeerwereld" wordt dan 4 maal per jaar uw ledenblad.

 

Voor meer informatie graag een mailtje naar ons secretariaat. ( secretariaat.UML@gmail.com )


Als ja eens wil proeven van een clubweekend dan moet je maar eens kijken naar het programma van De Zwervers. Daar zal je zeker iets vinden die je kan boeien.

 
Gedragscode.


 • Parkeren gebeurt steeds op aanwijzingen van de organisatoren of hun aangestelden. Er kan geen rekening gehouden worden met schotelantennes of andere voorkeuren. De veiligheid komt steeds op de eerste plaats.
 • Respecteer rust en orde op de verblijfsparkings. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.
 • Bij verplaatsingen met de motorhome hanteren we de regel, samen uit samen thuis. Bij afwijkingen hieraan dient het bestuur op de hoogte gebracht worden.
 • Houd steeds de verblijfsparkings rein. Laat nooit vuil achter. Auto's wassen doe je thuis, niet op de verblijfsparkings. Neem steeds alle afval terug mee tenzij de organisator specifieke afvalplaatsen voorziet. Vul de vuilbakjes op de parkings niet met uw huishoudafval.
 • Loos steeds de inhoud van WC en afvalwatertank enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, ook wildplassen kan worden gesanctioneerd.
 • Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.
 • Honden horen aan de leiband en mogen mededeelnemers en eventuele omwonenden niet storen. Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd en correct verwijderd.
 • Kinderen spelen niet tussen de kampeerauto's en dit om beschadigingen te voorkomen. Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen, zowel tijdens bezoeken als in de vrije momenten.
 • Leef steeds de richtlijnen na medegedeeld door de clubverantwoordelijken, de fiets- en wegkapiteins door het bestuur aangesteld. Draag steeds uw veiligheidshesje bij fietsverplaatsingen.
 • Iedereen wordt verondersteld deze gedragscode te kennen en te aanvaarden. Deelnemers die aanleiding geven tot onenigheid, die het gezag van het bestuur ondermijnen, de gedragscode niet eerbiedigen, ... kunnen eenzijdig en zonder uitleg van de deelnemerslijst geschrapt worden.
 • Deze gedragscode kan ten allen tijde worden aangepast.

 

Versie: 13 februari 2021